Guidelines

Post thumbnail

Guta cho phép bạn tích hợp với website một cách dễ dàng thông qua đoạn mã HTML. Để tích hợp Guta, đầu tiên bạn cần đăng ký thành viên tại đây. Tiếp theo bạn tạo một Target. Lúc này Guta sẽ trả lại cho bạn một đoạn mã như bên dưới. Bạn dán đoạn mã…

Read More Hướng dẫn tích hợp guta.io vào website